Logo Humaniora Color SVG

Studieaanbod

De eerste graad

In de eerste graad kan je kiezen voor de A-stroom of de B-stroom.

Leerlingen die een getuigschrift lager onderwijs behaalden, starten in de A-stroom om hen voor te bereiden op de doorstroomfinaliteit (D) en dubbele finaliteit (D/A) in de tweede graad.

Leerlingen die (nog) geen getuigschrift lager onderwijs behaalden, starten in de B-stroom. Deze leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

De tweede en derde graad

De studierichtingen van de vernieuwde tweede en derde graad kunnen worden onderverdeeld in drie finaliteiten:

Doorstroomfinaliteit (D)

Dit zijn studierichtingen die je voorbereiden op het volgen van een bachelor- of masteropleiding (universiteit, hogeschool). De algemene vakken vormen hier de hoofdzaak.

Dubbele finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt (D/A)

Richtingen met een dubbele finaliteit geven je de mogelijkheid om verder te studeren: leerlingen stromen voornamelijk door naar het hoger onderwijs van het korte type (bacheloropleidingen). Je kan er ook voor kiezen om niet verder te studeren en op basis van de praktische kant van je opleiding in het beroepsleven te stappen.

Arbeidsmarktfinaliteit (A)

Bij arbeidsmarktgerichte studierichtingen ligt de nadruk vooral op praktijkvakken die de leerlingen voorbereiden op het beroepsleven.

Het zevende jaar

De onderwijsvernieuwing is nog niet volledig doorgetrokken tot in het zevende jaar. Omdat deze vernieuwing gradueel wordt doorgevoerd, is er in het vijfde en zesde jaar in het schooljaar 2024-2025 al sprake van de opsplitsing in de verschillende finaliteiten (D, D/A en A). Daarnaast spreken we voor het schooljaar 2024-2025 in het zevende jaar nog over bso.

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de schoolstructuur.