Logo Humaniora Color SVG

Studieaanbod

De eerste graad

In de eerste graad kan je kiezen voor de A-stroom of de B-stroom.

Leerlingen die een getuigschrift lager onderwijs behaalden, starten in de A-stroom om hen voor te bereiden op de doorstroomfinaliteit (D) en dubbele finaliteit (D/A) in de tweede graad.

Leerlingen die (nog) geen getuigschrift lager onderwijs behaalden, starten in de B-stroom. Deze leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

De tweede graad

De studierichtingen van de vernieuwde tweede graad kunnen worden onderverdeeld in drie finaliteiten:

Doorstroomfinaliteit (D)

Dit zijn studierichtingen die je voorbereiden op het volgen van een bachelor- of masteropleiding (universiteit, hogeschool). De algemene vakken vormen hier de hoofdzaak.

Dubbele finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt (D/A)

Richtingen met een dubbele finaliteit geven je de mogelijkheid om verder te studeren: leerlingen stromen voornamelijk door naar het hoger onderwijs van het korte type (bacheloropleidingen). Je kan er ook voor kiezen om niet verder te studeren en op basis van de praktische kant van je opleiding in het beroepsleven te stappen.

Arbeidsmarktfinaliteit (A)

Bij arbeidsmarktgerichte studierichtingen ligt de nadruk vooral op praktijkvakken die de leerlingen voorbereiden op het beroepsleven.

De derde graad

De onderwijsvernieuwing is nog niet volledig doorgetrokken in de derde graad. Omdat deze vernieuwing gradueel wordt doorgevoerd, is er in het vijfde jaar in het schooljaar 2023-2024 al sprake van de opsplitsing in de verschillende finaliteiten (D, D/A en A). Daarnaast spreken we voor het schooljaar 2023-2024 in het zesde jaar nog over tso en bso. Vanaf het schooljaar 2024-2025 valt ook het zesde jaar onder de onderwijsvernieuwing en spreken we ook daar over D, D/A en A.

In onderstaand overzicht vind je daarom zowel de studierichtingen voor 2023-2024 terug als een vooruitblik naar de vernieuwde richtingen van het zesde jaar die pas later worden doorgevoerd.

Ook onze zevende specialisatiejaren vallen voorlopig nog onder de noemer bso (t.e.m. schooljaar 2024-2025). Daarna wordt ook het zevende jaar hervormd.

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de schoolstructuur.