Logo Humaniora Color SVG

Oud-leerlingen

Oud-leerlingenbond

Ben jij een oud-leerling van onze school? Wil je graag in contact komen met oud-klasgenoten? De oud-leerlingenbond van onze school is in handen van dhr. Leo Clarijs. Samen met enkele andere oud-leerlingen zorgt hij onder andere voor een standje van de oud-leerlingenbond tijdens onze jaarlijkse opendeur. Wie graag meer info wenst over de oud-leerlingenbond of een vraag heeft, kan steeds contact opnemen met dhr. Leo Clarijs via clarijsleo48@gmail.com.

Oud-leerlingendag - 20 oktober 2019

Zondag 20 oktober werd een onvergetelijke dag voor de oud-leerlingen eindejaars 88-92 met een 130 ingeschreven voor de maaltijd en nog eens 20 voor het ochtendgebeuren. Gelukkig was het eigenlijk goed weer, want voor de rondleiding en de foto had het anders een ramp geweest. Zoals met de schoolbel, wat toch een 40 oud-leerlingen hebben meegemaakt in de Kroonmolenstraat (Nieuwstraat), werden we na een bakje koffie verwelkomd door onze voorzitter Leo Clarijs. Mevrouw Van der Heyden, de directrice op het ogenblik, gaf erna een staaltje van haar redenaarstalent ten tonele en Mevrouw Fivez vervolledigde het spreekgestoelte. Dankzij 5 uitstekende leerkrachten kon gans de groep rondgeleid worden en daarna zie je hieronder het resultaat van de 'echte' fotograaf en de vele foto's van onderweg zijn van collega Luc Derboven. Na de receptie schoven we aan tafel aan voor een heerlijke maaltijd, maar o zo moeizaam, precies of ze niet uitgepraat geraakten, zo blij elkaar eens terug te zien rond allerlei pittige anekdotes,... Of was de cava zo lekker? Alles was op, zei de traiteur Mevrouw Carine Smekens van Kokkinhuis, alles van de varkenshaasjes, en de visrolletjes... 'Die mannen kunnen er weg mee'. En de hulp bij de opruim was onvoorspelbaar: Tom, Johan, Hans, Raf, Lieve en Annie zorgden in amper een uur en half tijd dat gans de refter weer op orde stond, alles afgewassen was, alle glazen op zijn plaats en de flesjes in de bakken op de paletten. Heel veel dank ook aan zij die gans de dag hielpen inschrijven, drank uitschenken enzovoort: Lieve, Luc, Annie, Koen, Rosy, Hilde en Johan. En ook dank aan zij die zaterdagochtend de refter hielpen klaar zetten en de drank in de frigo's te steken: Kris, Tom, Hans en Steven. Ten slotte ook dank voor de prima medewerking van de school uit: we konden immers niets misvragen! Echt een succes dankzij jullie enthousiasme, de prima medewerking en de hulp van heel velen!

Oud-leerlingendag - 10 juni 2018 

Op 10 juni 2018 was er in onze school de oud-leerlingendag voor de promotiejaren 1982-1987. Naast het ophalen van allerlei herinneringen en het blijde weerzien van oud-studiegenoten, konden de aanwezigen ook genieten van een heerlijke koffie met bijhorende versnaperingen, gevolgd door een klein woordje uitleg van dhr. Leo Clarijs, dhr. Jos De Meyer en dhr. Alois Mennes. Na de rondleiding door de school werden er enkele groepsfoto's getrokken en de dag werd afgesloten met een overheerlijke maaltijd met gepast dessert.

De personen op de foto's zijn Alain Van Broeck (links boven) Berten Meerschaert (rechts boven), Bert Borms (links van Leo) en Gunter Bulteel (rechts van Leo). Destijds in 1984 tijdens de paasvakantie hebben wij deelgenomen aan een project van Bouworde in het voormalige Joegoslavië en meer bepaald in Sticna, een dorp in Slovenië waar we toen zijn terechtgekomen in een klooster waar we mee instonden voor een deel-renovatie...kappen en breken....en werken in de voortuin aan de straatkant...het was voor ons als 16-jarigen toch wel een zeer confronterende ervaring om te leven en werken met deze kloostergemeenschap ....in het toenmalige nog communistisch land.
Op vraag van Leo geef ik u dit relaas om mee op te nemen in de geschiedenis van de oud-leerlingen van het voor ons Biotechnisch instituut voor Land- en Tuinbouw Sint-Hiëronymus.
Langs deze weg bedankt Leo voor de leuke jaren...

Met vriendlijke groeten
Bulteel Gunter
Afgestudeerd juni 1986 A2 Tuinbouw