Logo Humaniora Color SVG

LTCW

Rijbewijs G

Wilt u met een land- of bosbouwvoertuig rijden? Of met een voertuig ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine? Dan hebt u een rijbewijs G nodig.

Voor meer info lees je verder, wil je je al inschrijven, vul dan hier dit inschrijfformulier in.

Wie mag praktijkles volgen?

Als je 16 jaar geworden bent én je bent geslaagd in het theoretisch examen (*) voor het rijbewijs G, kan je bij ons terecht voor een praktische opleiding en examenbegeleiding. Wij ontvangen dan een kopie van het attest van het theoretisch examen en wij maken dan alle afspraken voor jou.

(*) Dit theoretisch examen kan je afleggen in ieder examencentrum van Vlaanderen vanaf 15 jaar en 9 maand. De inhoud van het examen omvat het verkeersreglement en de wet op het rijbewijs. Het is zo dat het examen verschillende specifieke vragen omvat over landbouwvoertuigen in het verkeer. Kandidaten die zich degelijk wensen voor te bereiden op het theoretische examen, kunnen dan ook best het handboek rijbewijs G studeren.

Wie geslaagd is voor het theoretische examen, ontvangt een attest dat de kandidaat toelaat om deel te nemen aan het praktische examen rijbewijs G. Dit attest is drie jaar geldig.

Welke formules bieden wij aan: 

De praktijklessen bestaan uit twee delen: de manoeuvres en een rit op de openbare weg.

Optie 1 bestaat uit 8 uur individuele praktijkopleiding. Kostprijs 950 EUR

  • Eerst worden de manoeuvres aangeleerd en ingeoefend. Wanneer je voldoende vertrouwd bent met de tractor ga je samen met de instructeur op de openbare weg om bij verschillende verkeersituatie juist te leren handelen.  De lesgever begeleid je ook tijdens het examen. Tijdens de volledige opleiding en het examen maak je gebruik van de tractor en kar van het LTCW.

Optie 2 bestaat uit 4 uur gezamenlijke opleiding uur en 4 uur individuele praktijkopleiding. Kostprijs 530 EUR

  • Bij de gezamenlijke opleiding wordt ingegaan op de manoeuvres. In groepjes van ongeveer 4 kandidaten krijgt iedereen, om de beurt, de kans om de manoeuvres in te oefenen. Wanneer je voldoende vertrouwd bent met de tractor ga je samen met de instructeur op de openbare weg om bij verschillende verkeersituatie juist te leren handelen.  De lesgever begeleid je ook tijdens het examen. Tijdens de volledige opleiding en het examen maak je gebruik van de tractor en kar van het LTCW.

Na de lessen is het slaagpercentage ongeveer 75%. 

Ben je niet geslaagd dan kan je extra lessen volgen (85 EUR/u) en extra examenbegeleiding (85 EUR/u) aanvragen

Leerlingen van de school Biotechnische en Sport krijgen 20% korting en betalen dus respectievelijk 760 EUR en 524 EUR.

Wat kost het examen zelf (dit moet de leerling zelf betalen)?

Voor het afleggen van een praktisch examen, betaal je aan het examencentrum nog een 'retributie'. Voor een volledig examen op een goedgekeurd examenterrein betaal je 65 EUR. 

Wat kost een herkansing?


Voor een volledige herkansing (manoeuvres én openbare weg) betaal je dus opnieuw 65 of 45 EUR.
Voor een herkansing enkel op de openbare weg krijg je 7,50 EUR korting, en bedraagt de retributie dus 57,50 of 37,50 EUR.
Niet vergeten dat je tijdens een herkansing opnieuw een lesvoertuig en begeleiding nodig hebt aan 85 EUR.
Een herkansing is niet goedkoop en het niet slagen betekent vaak dat je meer opleiding nodig hebt. Je volgt dus best opnieuw een aantal uren opleiding voor je herkanst. Of je volgt direct voldoende opleiding zodat je tijdens je eerste poging slaagt!

Praktisch:
Voor meer info neem je contact op met het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland (LTCW) op het volgende telefoonnummer: 03 760 10 90.
Om in te schrijven maak je gebruik van het inschrijfformulier.

Vóór de opleiding van start gaat dient de som op rekeningnummer
CRELAN  BE63 1030 1285 6208 van het LTCW - Weverstraat 23 - 9100 Sint-Niklaas te zijn overgeschreven.

Indien er enkel beroep wordt gedaan op onze combinatie voor het afleggen van het praktisch examen moet u 85 EUR overschrijven.