Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

7e Veehouderij en landbouwteelten (bso)

Derde graad > Specialisatie

Wil je in een extra jaar meer kennis verwerven over veehouderij en landbouwteelten voor je aan de slag gaat in deze sector? Dan is de richting Veehouderij en Landbouwteelten iets voor jou.

Wat leer je?

Je leert zelfstandig een teeltplanning opstellen, je leert hoe je landbouwmachines bedient en hoe je de bedrijfsadministratie bijhoudt. Je behaalt een diploma secundair onderwijs. Het leerplan biedt ons de mogelijkheid om ook accenten te leggen op andere diersoorten dan de productiedieren. Leerlingen die hier interesse in hebben, kunnen in bepaalde lessen theorie, praktijk en stage ook werken rond kleinvee en gezelschapsdieren.

In welke beroepen kan je terecht?

Je kan aan de slag als zelfstandig bedrijfsleider (veehouder, akkerbouwer of veehandelaar). Je kan werken als technisch of leidinggevend medewerker bij openbare diensten en ondernemingen die zich met landbouw of veeteelt bezighouden.

Optie productiedieren (18u)

  • 8u stage
  • 3u rundveehouderij
  • 3u varkenshouderij
  • 2u landbouwteelten en -mechanisatie
  • 2u praktijk (rundvee en mechanisatie)

Optie kleinvee en gezelschapsdieren (18u)

  • 6u stage
  • 3u rundveehouderij
  • 6u kleinveehouderij en gezelschapsdieren
  • 3u landbouwteelten en -mechanisatie