Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Plant, dier en milieu (A)

Tweede graad > Vierde jaar

In deze arbeidsgerichte opleiding is het de bedoeling dat jij de professional van morgen wordt. Binnen de specifieke vorming bieden we de mogelijkheid om je binnen één van onderstaande keuzemodules verder te specialiseren.

Keuzemodules

Kleinvee

Naast de grote landbouwdieren worden er op de landbouwbedrijven ook andere dieren gehouden. Zowel op school als op praktijkbedrijven gaan we de finesses van het verzorgen en kweken van hoenderen, knaagdieren en schapen verder uitdiepen.

Landbouw

In deze lessen oefen je handelingen in die gebruikt worden bij de verzorging van rundvee en varkens. Dit gebeurt door werkplekleren op landbouwbedrijven in de nabijheid van de school. Daar maak je onder andere kennis met verschillende soorten huisvesting, (melk)machines en voedersystemen. De werking van tractoren en machines kan je op school zelf uittesten. Je diept ook je kennis van akkerbouwteelten verder uit.

Mechanisatie en techniek

In deze lessen ligt de focus op de techniek en mechanisatie die in landbouw-, tuinaanleg- en tuinbouwbedrijven worden gebruikt. Je leert meer over de werking van machines, maar ook het onderhoud van en kleine herstelling aan toestellen en infrastructuur komen aan bod. De praktijk gaat door op school maar er zal ruimte zijn voor interessante bedrijfsbezoeken.

Natuurbeheer

Hier ga je actief aan de slag om de omgeving en het landschap op een ecologische en functionele manier te beheren en te onderhouden. Je leert veilig werken met machines en gereedschappen die aan bod komen tijdens deze lessen. Daarnaast ga je aan de slag met natuureducatieve inrichtingen op school. Dit kan onder meer gaan om de aanleg van een wiglo of een bonentipi, een biologisch groenteperceel, kijkwanden of observatiehutten. Via terreinbezoeken leer je meer over de natuurgebieden in de ruime omgeving van onze school.

Tuinbouw en tuinaanleg

Planten verzorgen en telen zijn jouw passie. Binnen deze praktijkuren ga je in de serre, boomgaard, de schooltuin en de velden rond de school aan de slag. Je kweekt en verzorgt bijvoorbeeld fruit, groenten, bloemen, struiken en bomen. Er staan ook bedrijfsbezoeken op het programma waarbij je bijvoorbeeld een tuin of boomkwekerij bezoekt.

Specifieke vorming (18u)

 • 3u plant en milieu
 • 4u plant en milieu (praktijk)
 • 3u dier en milieu
 • 4u dier en milieu (praktijk)
 • 4u keuze (praktijk)
  • kleinvee
  • landbouw
  • mechanisatie en techniek
  • natuurbeheer
  • tuinaanleg en tuinbouw