Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

5e Agrotechnieken Dier (D/A)

Derde graad > Vijfde jaar

Jouw interesse gaat uit naar de landbouwsector en je kiest voor een wetenschappelijke, brede en polyvalente vorming waarbij je leert over landbouwproductiedieren. Je houdt van praktisch werk binnen en buiten. Je wil praktijk combineren met een goede theoretische vorming.

Wat leer je?

In deze theoretisch-praktisch gerichte opleiding krijg je een goede wetenschappelijke basis. Je leert meer over landbouwproductiedieren, hun huisvesting, maar ook over voeding en voederwinning, teelten en machines.
De leerlingen leren werken volgens de richtlijnen van een duurzame en rendabele dierlijke productie met kennis van de sectorspecifieke wetgeving.
Je gaat tweewekelijks één dag op stage om zo je kennis in de praktijk te kunnen brengen.

Bijkomende attesten?

Dankzij het vaktechnische pakket kan je je fytolicentie aanvragen, zodat je professionele gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken. Je kan op school ook deelnemen aan het VCA-examen.

In welke beroepen kan je terecht?

De meeste leerlingen studeren verder, maar je kan ook direct gaan werken. Afgestudeerden kunnen starten als zelfstandig helper op het bedrijf thuis, als werknemer in de voedingssector of in een commerciële functie zoals vertegenwoordiger.

Wat kan je verder studeren?

professionele bacheloropleidingen
Agro- en Biotechnologie, Lager en Secundair Onderwijs (plant-, dier- of landbouwvakken), Elektromechanica, Energietechnologie, Sociaal Werk, Verpleegkunde

masteropleidingen (na schakelprogramma)
Biowetenschappen

Specifieke vorming (18u)

  • 13u agrotechnieken dier
    • 10u verdere opdeling vakken agrotechnieken dier (*)
    • 3u stage
  • 1u toegepaste economie
  • 4u natuurwetenschappen

(*) Dit pakket wordt opgesplitst in verschillende vakken. Omdat de nieuwe leerplannen voor het 5de jaar pas beschikbaar zijn vanaf mei, is er nog geen verdeling gemaakt. De definitieve indeling in vakken wordt in het midden van juni 2023 op onze website gepubliceerd.