Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

5e Agrotechnieken Plant (D/A)

Derde graad > Vijfde jaar

Planten, natuur en groen fascineren jou. Je hebt belangstelling voor fruitteelt, sierteelt of groenteteelt. Je kiest voor een wetenschappelijke, brede en polyvalente vorming waarbij je leert over tuinbouwteelten, planten, tuinen en machines. Je houdt van praktisch werk binnen en buiten. Je wil praktijk combineren met een goede theoretische vorming.

Wat leer je?

In deze theoretisch-praktisch gerichte opleiding krijg je een goede wetenschappelijke basis. Je leert de specifieke teelttechnieken binnen fruitteelt-, sierteelt- en groenteteelt. Je krijgt een pakket plantenkennis, tuinaanleg en -onderhoud.
De leerlingen leren werken volgens agro-ecologische principes en met kennis van de sectorspecifieke wetgeving.
Je gaat ook tweewekelijks één dag op stage om zo je kennis in de praktijk te kunnen brengen.

Bijkomende attesten?

Dankzij het vaktechnische pakket kan je je fytolicentie P2 aanvragen, zodat je professionele gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken. Je kan op school ook deelnemen aan het VCA-examen.

In welke beroepen kan je direct terecht?

De meeste leerlingen studeren verder, maar je kan ook direct gaan werken. Afgestudeerden kunnen starten als werknemer of als zelfstandige in de tuinaanneming, bij teeltbedrijven, in openbare groendiensten of tuincentra.

Wat kan je verder studeren?

professionele bacheloropleidingen

Agro- en Biotechnologie, Lager en Secundair onderwijs (plant-, dier- of landbouwvakken), Elektromechanica, Energietechnologie, Sociaal Werk, Landschaps- en Tuinarchitectuur, Milieuzorg

Ba-na-Ba (bachelor na bachelor)

Landschapsontwikkeling

masteropleidingen (na schakelprogramma)

Biowetenschappen, Monumenten- en Landschapszorg, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Specifieke vorming (18u)

 • 1u toegepaste biologie
 • 2u toegepaste chemie
 • 1u toegepaste fysica
 • 1u toegepaste economie
 • 13u Agrotechnieken Plant
  • 3u plantkunde
  • 3u tuinbouwmechanisatie (incl. 1u praktijk)
  • 4u teelten (fruit, groeten, sier) (incl. 2u praktijk)
  • 3u stage