Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Tweede leerjaar A - STEM-technieken

Eerste graad > Tweede jaar

In het 2de jaar krijgt iedereen een basispakket algemene vorming, aangevuld met specifiekere vakken die tot een basisoptie behoren. Deze optie bereidt je voor op de domeinen die in de 2de graad aan bod komen.

In de lessentabel hiernaast vind je de uren van de algemene vorming. Deze worden aangevuld met twee uren differentiatie en vijf uren uit de basisoptie:

Basisoptie: STEM-technieken (7u)

Differentiatie (2u)

  • 1u wiskunde (remediëring en verdieping)
  • 1u coachuur - ICT

Basisoptie (5u)

  • 5u STEM-technieken