Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Eerste leerjaar B - Techniek

Eerste graad > Eerste jaar

In het 1ste jaar krijgen onze leerlingen een algemene vorming. In de algemene vakken wordt de leerstof van de lagere school grondig opgefrist en hier en daar uitgebreid.

Leerlingen zonder een getuigschrift van het lager onderwijs, starten in 1B.

In de lessentabel hiernaast vind je de uren van de algemene vorming.
Deze worden aangevuld met volgend keuzegedeelte:

Keuzegedeelte: land- en tuinbouw (5u)

  • 3u techniek-Doe!
  • 1u techniek ICT
  • 1u coachuur