Logo Humaniora Color SVG

Begeleiding

Leerlingbegeleiding

We willen een school zijn waar iedereen zich goed voelt. Je kan immers maar leren als je goed in je vel zit. Toch zijn problemen niet altijd te voorkomen. Daarom kunnen leerlingen niet alleen bij hun klastitularis of vakleerkrachten terecht, maar bestaat er ook een cel leerlingbegeleiding die problemen helpt aan te pakken.

Soms zijn dit eerder kleine bekommernissen, maar ook voor problemen van ernstiger aard zoals een moeilijke gezinssituatie of fysieke/psychische problemen kunnen leerlingen voor een luisterend oor en ondersteuning terecht bij de leerlingbegeleiding. Ook bij leerproblemen is leerlingbegeleiding het aanspreekpunt.

Voor onze school is de leerlingbegeleiding samengesteld uit:

Mevr. Nele Baert

1e graad

ban@broeders.be

Mevr. Tiny Milliau

2e graad PDM

miti@broeders.be

Dhr. Filip Permentier

2e en 3e graad Sport

pef@broeders.be

Mevr. Elke Van Damme

vdek@broeders.be

Mevr. Valérie Camerier

2e graad PDMT en BW

3e graad studiedomein Land- en Tuinbouw

cav@broeders.be

Mevr. Marjolein Heirweg

Orde en herstel

hea@broeders.be

Bijlessen, huiswerkklas en bijsprong

Ook dit schooljaar biedt de school voor bepaalde vakken bijlessen aan. In de bijles kan je terecht indien je lessen gemist hebt door afwezigheid of wanneer je specifieke vragen hebt over een bepaald onderwerp. Deze bijlessen worden steeds in samenspraak met de vakleerkracht vastgelegd.

Indien je een afspraak hebt voor een bijles, zorg je ervoor dat je je lesmateriaal en je planningsagenda bij hebt.

Via CASPR hebben de ouders inzage wanneer hun zoon/dochter aanwezig was op een bijles en wat het behandelde onderwerp was. Ook indien je afwezig was, wordt dit meegedeeld via CASPR.         

CLB

Het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) werkt op 4 verschillende domeinen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren

Wij werken vooral vraaggestuurd: de school, de ouders en de leerling zelf kunnen vragen naar een tussenkomst van het CLB.

Ons schoolteam binnen het CLB bestaat uit:

  • Jelle Millet, onthaalmedewerker
  • Jessy Danis, sociaal verpleegkundige
  • Dr. Elke Vanderstraeten, CLB schoolarts

Adres

Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
(eerste verdieping van de voorbouw)

Maak best vooraf een telefonische afspraak op 03 316 20 00.

Openingsuren

Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur (maandag tot 18.30 uur).
De CLB-infotheek is elke woensdagnamiddag vrij toegankelijk. Daar kan u alle informatie vinden i.v.m. verdere studiekeuze.

Het CLB is tijdens de zomervakantie gesloten van 15 juli tot 15 augustus. (ook gesloten op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen).

Meer info?

Het CLB begeleidt jou en je kind in de juiste richting van hulpverlening. Het CLB heeft hierin ook geheimhoudingsplicht naar externen alsook de school.

Wil je nog meer te weten komen over de werking van het CLB, neem dan zeker een kijkje op hun website:
Vrij CLB Waas en Dender

Informatie jongerenthema's en hulpverlening

We willen jullie als school enkele interessante websites meegeven. Op deze websites vind je informatie over jongerenthema’s waarbij je als ouder of leerling vragen kan hebben.

Jongerenthema's

Wat Wat - De Ambrassade
WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Een samenleving waar álle jongeren sterk in hun schoenen staan en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen, ongeacht sociale of culturele achtergrond.

WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het referentiepunt voor jongeren met vragen.
www.watwat.be

Jeugdhulp
Opgroeien. Soms gaat alles vanzelf, soms net veel te snel. Met grote en kleine zorgen, of praktische beslommeringen. Opgroeien is altijd intens en boeiend. Advies, ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp tijdens het opgroeien maakt écht een verschil.

Kansrijk opgroeien: dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen!

Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel kunnen ze, indien nodig, rekenen op langdurige ondersteuning; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. Zo weten kinderen, jongeren en gezinnen zich letterlijk en figuurlijk gesteund wanneer dat nodig is.

Op een positieve manier worden de eigen krachten van kinderen, jongeren en ouders versterkt. Want oplossingen die je samen vindt, werken het best. Zo gaat ook de samenleving zelf erop vooruit.
www.jeugdhulp.be

Click Safe - Child Focus
Op deze website vind je als ouder informatie over hoe je als gezin met internetonderwerpen kan omgaan. Hoe maak je hiervan een opvoedingsonderdeel maakt zodat je je kinderen kan leren veilig om te gaan met het gebruik van internet.
https://www.childfocus.be/

Hulpverlening

CGG - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
CGG Waas & Dender richt zich naar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problemen.
biedt ambulante therapeutische en/of psychiatrische hulp aan via multidisciplinaire teams, met het oog op herstel van het psychische evenwicht of het dragelijk maken van psychische stoornissen. We doen dit zowel voor de cliënt zelf als voor zijn/haar omgeving.

Hier kan je voor jezelf of je kind terecht voor:

  • Tabak, Alcohol en Drugpreventie
  • Suïcidepreventie
  • Psychologische weerbaarheid

www.cggwaasendender.be

TEJO Sint-Niklaas
TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.
https://tejo.be/

Heb je vragen over...