Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

4e Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A)

Tweede graad > Vierde jaar

Ben je geïnteresseerd in land- en tuinbouw? Ben je geboeid door kleinvee of landbouwdieren? Heb je belangstelling voor bloemen, planten, tuinen en milieubeheer? Wil je je theoretische kennis ook praktisch toepassen? Dan is de richting Plant-, Dier- en Milieutechnieken iets voor jou.

Wat leer je?

In deze studierichting ligt de klemtoon uiteraard op planten en dieren in hun milieu. Je ontwikkelt de basisvaardigheden die je nodig hebt in de land- en tuinbouwsector. In de specifieke vakken wordt er gefocust op veeteelt, dierenzorg, planten en milieubeheer. Zo leer je onder andere omgaan met productie- en gezelschapsdieren, gewassen en technisch materiaal.

Wat kan je verder studeren?

3e graad D/A-finaliteit: Agrotechnieken Dier, Agrotechnieken Plant, Natuur- en groentechnieken, Tuinaanleg en -beheer.

Specifieke vorming (14u)

  • 11u plant-, dier- en milieutechnieken
    • 4u dier en milieu
    • 4u plant en milieu
    • 3u plant, dier en mechanisatie (praktijk)
  • 3u natuurwetenschappen