Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

6e Lichamelijke opvoeding en sport (tso)

Derde graad > Zesde jaar

Ben je sportief? Wil je in team verschillende sporten ontdekken en aangeleerd krijgen? Heb je het in jou om anderen te begeleiden en ondersteunen in sport en beweging? Wil je sport en het menselijk lichaam wetenschappelijk benaderen en bestuderen? Dan is de richting Lichamelijke opvoeding en sport iets voor jou.

Wat leer je?

Je krijgt elke week 9 uur sport, waarbij er verschillende sporttakken aan bod komen. Sport en agogisch handelen staan centraal in deze opleiding. Daarnaast zijn toegepaste wetenschappen, organisatie- en communicatievaardigheden belangrijk.

In welke beroepen kan je direct terecht?

De meeste leerlingen studeren verder, maar je kan ook direct gaan werken. Afgestudeerden kunnen starten in sport- en recreatiecentra, zwembaden en fitnesscentra of in de sector van vrijetijdsbesteding en toerisme. Elk jaar kandideren er ook een aantal leerlingen voor de politieschool of het leger.

Wat kan je verder studeren?

Hoger onderwijs (professionele bacheloropleidingen)
Bedrijfsmanagement (sport- en cultuurmanagement), Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedie, Podologie, Toegepaste Psychologie, Voedings- en Dieetkunde, Ergotherapie, Lager of Secundair onderwijs (leraar secundair onderwijs met als vakken lichamelijke opvoeding, bewegingsrecreatie …), Medische beeldvorming, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Verpleegkunde, Logopedie, Audiologie, Bandagist, Sport en Bewegen,...


Se-n-Se (7de specialisatiejaren tso)
Sportclub- en Fitnessbegeleider, Integrale Veiligheid

Lichamelijke opvoeding en sport (9u)

  • 1u atletiek
  • 2u balsporten
  • 1u ritmiek
  • 2u omnisport
  • 2u gymnastiek
  • 1u zwemmen