Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

6e Landbouw (bso)

Derde graad > Zesde jaar

Heb je belangstelling voor akkerbouw of veeteelt en wil je later een beroep uitoefenen in die sector? Wil je een opleiding volgen waarbij je de handen uit de mouwen kan steken? Dan is de richting Landbouw iets voor jou.

Wat leer je?

In deze heel praktisch gerichte opleiding leer je meer over landbouwdieren, hun voeding en huisvesting, maar ook over teelten en machines. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de bedrijfsvoering in de landbouw. Het leerplan biedt ons de mogelijkheid om ook accenten te leggen op andere diersoorten dan de productiedieren. Leerlingen die hier interesse in hebben, kunnen in bepaalde lessen theorie, praktijk en stage ook werken rond kleinvee en gezelschapsdieren.

Bijkomende attesten?

Dankzij het vaktechnische pakket kan je je fytolicentie aanvragen, zodat je professionele gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken. Je kan op school ook deelnemen aan het VCA-examen.

In welke beroepen kan je direct terecht?

De meeste leerlingen volgen een 7de jaar om hun diploma secundair onderwijs te behalen, maar je kan ook direct gaan werken. Afgestudeerden kunnen starten als werknemer op een landbouwbedrijf, in melkerijen of in de voedingsindustrie. Je kan ook terecht in loonwerkbedrijven en bij onderlinge bedrijfshulp.

Wat kan je verder studeren?

7de specialisatiejaren bso
Bloemsierkunst, Gespecialiseerde Dierenverzorging, Manegehouder-Rijmeester, Tuinbouwproductie, Bosbouw en Bosbeheer, Land- en Tuinbouwmechanisatie, Groenbeheer en -verfraaiing, Tuinaanleg en -onderhoud, Veehouderij en Landbouwteelten.

Optie productiedieren (20u)

 • 2u algemene techniek
 • 4u akkerbouw en voederwinning
 • 2u rundveehouderij
 • 2u varkenshouderij
 • 1u algemene techniek (praktijk)
 • 1u akkerbouw en voederwinning (praktijk)
 • 8u stage
 • GIP

Optie kleinvee en gezelschapsdieren (20u)

 • 1u algemene techniek
 • 4u akkerbouw en voederwinning
 • 3u kleinveehouderij
 • 2u pluimveehouderij
 • 2u gezelschapsdieren
 • 1u algemene techniek (praktijk)
 • 1u akkerbouw en voederwinning (praktijk)
 • 6u stage
 • GIP