SVS

 

Onze school is onder drijvende kracht van Robby Buys (leerkracht) zeer actief aanwezig bij de SVS-activiteiten. Voor elke sporttak stuurt onze school wel een delegatie ten velde! Volleybal, voetbal, veldloop, basketbal,… steeds plezant, maar zeker als je school wint!

 

Rechts vind je de verslagen.


 

Wat is SVS?

Stichting Vlaamse Schoolsport treedt op als overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen. 

Onder de organisatie van schoolsport wordt verstaan : 

  • het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport ;
  • het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sport- en bewegingsactiviteiten anderzijds ;
  • het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.
broederscholen logo
adres
Broederschool Biotechnische & Sport
Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 760 10 90
info@bio.broeders.be