Kalender

jan

19

 • Studiekeuzebegeleiding laatstejaars TSO (6LOSc) - BUR
 • Studiekeuzebegeleiding laatstejaars TSO (6LOSb) - BUR
 • Studiekeuzebegeleiding laatstejaars TSO (6LOSa) - BUR

jan

22

 • Studiekeuzebegeleiding laatstejaars TSO (6BWa/6DLTWa+b) - DBS
 • Studiekeuzebegeleiding laatstejaars TSO (6PTW) - VAW

jan

26

 • Medisch toezicht 5btga/b + 5DLTWa/b + 5PTWa + 6BWa

jan

28

 • gedichtendag

jan

29

 • polarisatie (PEF) Stad Sint-Niklaas

jan

31

 • Dag van de directie

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

dinsdag 19 januari 2021, 14:11.

Voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar (2021-2022) gelden volgende termijnen:
 
1e jaar
 • Start: 1 april 2021 om 9u (digitaal afspraken LOP – Stad Sint-Niklaas)
 • Einde: 28 april 2021 om 12u
 • Bekendmaking inschrijvingen: 6 mei 2021 om 12u
 • Verzilveren inschrijving op de school die toegewezen is: 8 mei 2021 tot 2 juni 2021
 • Vrije inschrijvingen: vanaf 31 mei 2021

  Voor meer info kan u terecht in onderstaande brochure (klik op de brochure om deze te openen in een nieuw venster) of surf naar www.naarhetsecundair.be.Vanaf het 2e jaar:
 •  Maandag 26 april 2021 om 8u digitaal via link op de website school.
 


Jong. Wild. Goud.

vrijdag 18 december 2020, 8:39.

 
 
 
 
Meer info vind je in deze brief
 
 


Invulformulier start schooljaar

vrijdag 27 november 2020, 9:00.

Beste ouder(s)
 
Gelieve via volgende link uw voorkeuren bij de bundel voor de start van het schooljaar op te geven:
 
 
Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen! 
 


COVID-19: Afspraken

donderdag 19 november 2020, 11:06.

Beste ouders en beste leerling
 
Vanaf 1 september start het nieuwe schooljaar en wij hoeven u niet te vertellen dat het opnieuw een hele organisatie was om de (veranderende) richtlijnen van de overheid te volgen wat betreft de corona veiligheidsvoorschriften.
 
Zoals u al gehoord heeft, starten we in code geel.
 
Zodra het pandemieniveau wijzigt, zal u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van de aangepaste veiligheidsmaatregelen en indien u meer wil weten over de verschillende scenario's kan u steeds de website van het ministerie raadplegen: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus.
 
Hieronder al een kort overzicht van enkele vragen. Lees zeker verder want na de vragen, komen er nog een aantal belangrijke wijzigingen.
 
Wat met leerlingen die teruggekeerd zijn uit een regio/land met code oranje?
 
De school vraagt nadrukkelijk dat u uw zoon/dochter laat testen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts! We vragen u om een periode van 14 dagen quarantaine in acht te nemen. Hetzelfde vragen wij aan onze personeelsleden.
 
Wat met leerlingen die teruggekeerd zijn uit een regio/land met code rood?
 
Iedereen die uit een zone komt met code rood, zal op school worden geweigerd. Iedereen die terugkeert uit een land/regio met code rood, is wettelijk verplicht 14 dagen in quarantaine te gaan en zich te laten testen.
 
Enkele van de belangrijkste maatregelen thuis en op school:
 
Wat in geval van ziektesymptomen?
 
Thuis: Indien uw zoon/dochter thuis ziektesymptomen vertoont, blijft hij/zij thuis. Raadpleeg onmiddellijk de huisarts voor een test. Ook aan onze personeelsleden vragen wij om thuis te blijven in geval van ziektesymptomen.
 
Op school: Indien uw zoon/dochter ziektesymptomen ontwikkelt op school, dan wordt het in quarantaine geplaatst. De school contacteert u. Wij vragen u om uw zoon/dochter op te halen en om naar de huisarts te gaan voor een test. Uw zoon/dochter mag pas na een negatieve test terug naar school komen.
 
Wat indien een besmetting wordt vastgesteld op school?
 
De richtlijnen van het ministerie van Onderwijs dienen in dat geval te worden gevolgd.
 
Wat indien uw zoon/dochter tot een risicogroep behoort?
 
Indien uw zoon/dochter een bepaalde ziekte heeft en daardoor tot de risicogroep behoort, vraagt u aan de huisarts of aanwezigheid op school kan. Indien dit niet mogelijk is, dient de arts een attest te schrijven. Neem zeker ook contact op met de school om te bespreken hoe uw zoon/dochter toch verder het lesgebeuren kan volgen (vb. afstandsonderwijs). Er dient ook altijd contact opgenomen te worden met de CLB-arts voor advies.
 
Belangrijk: schooleigen afspraken.
 
Via onderstaande link vindt u de afspraken die gemaakt zijn in samenspraak met personeel, vakbond en schoolraad.
 
 
Wij hopen alleszins op een goede en veilige start voor iedereen en dat het schooljaar voor de rest hopelijk normaal zal verlopen. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen mag u de school uiteraard altijd contacteren.
 
Vriendelijke groeten
Vanwege directie, leerkrachten en secretariaat
 


Het nieuwe platform: CASPR

donderdag 19 november 2020, 11:06.

Doordat Schoolonline stopt vanaf 1 september zijn we overgestapt naar een nieuw platform: CASPR. Het zal voor ons allemaal even wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn weg snel zal terug vinden.
 
Leerlingen kunnen aanmelden met het e-mailadres van de school. De ouders kunnen met hun eigen e-mailadres inloggen. 
 
Via deze link bereik je het platform: https://kolvw.caspr.be/
 
Meer weten?
KLIK HIER (PDF-weergave) 
of surf naar de infopagina voor de PowerPoint: KLIK HIER 
 
Of kijk in de leerlingagenda op bladzijde 8, 9 en 10. 


STEM-school

maandag 21 september 2020, 13:48.

Onze school behaalt een Europees erkend STEM-label!

STEM-onderwijs van internationaal topniveau aanbieden. Met die ambitie stapte onze school mee in het project IN2STEM van Voka. We zijn dan ook heel trots dat we zopas het EU STEM-schoollabel behaalden met een score van 87,4%.

Scholen worden geëvalueerd op basis van 21 verschillende criteria die ze in hun dossier aantoonbaar moeten kunnen beargumenteren. Dat gaat niet enkel over het niveau van de schoolinfrastructuur, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de industrie, de integratie van digitale leervormen en -communicatie en de professionalisering van de leerkrachten.

Het doel van dit label is het opzetten van een lerend netwerk tussen scholen en bedrijven, waar scholen onderling van elkaar kunnen leren en waar bedrijven de nodige ruimte krijgen om input te geven. Kennisuitwisseling en delen van best practices staat hier dus centraal. Aan de hand van dit project wil VOKA de samenwerking tussen scholen en bedrijven nog versterken.

 
 
 


Opendeur

donderdag 7 mei 2020, 20:56.

Dit jaar kan u alle info omtrent onze school terugvinden via deze virtuele tour doorheen onze school. We wensen jullie alvast veel plezier tijdens het virtuele bezoekje!
 


Infobrochure 2020-2021

dinsdag 17 november 2020, 14:30.

Benieuwd naar onze domeinen en opties in de eerste graad? Benieuwd naar de richtingen in tweede en derde graad? Klik op de foto om onze schoolbrochures te raadplegen! (De brochure opent in een nieuwe pagina.)
 
Klik hier voor ons studieaanbod!
 
    


broederscholen logo
adres
Broederschool Biotechnische & Sport
Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 760 10 90
info@bio.broeders.be